08-0003-1188 / 08-0003-1177

วิธีการใช้ฝาก-ถอน

วิธีใช้การฝากอัตโนมัติ

1. Login ที่หน้าเว็บ

Image

2. ที่กล่อง ฝาก ถอน หน้าเว็บ คลิก ฝาก - เงิน

Image

3. ที่หน้าฟรอ์ม เลือกฝากเงิน

Image

4. เลือกบัญชี user ที่ต้องการ

Image

5. เลือกธนาคารที่ท่านฝากเงินเข้ามา

Image

6. ใส่เลขบัญชี 4 ตัวท้ายที่ท่านฝากเงินเข้ามา

Image

7. ใส่จำนวนเงิน วันที่ และเวลา ที่ท่านฝากเงินให้ถูกต้อง

Image

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

Image

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการฝากเงินให้ท่าน

Image

วิธีใช้การถอนอัตโนมัติ

1. Login ที่หน้าเว็บ

Image

2. ที่กล่อง ฝาก ถอน หน้าเว็บ คลิก ฝาก - เงิน

Image

3. ที่หน้าฟรอ์ม เลือกถอนเงิน

Image

4. เลือกบัญชี user ที่ต้องการ

Image

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการถอนเงิน

Image

6. เลือกบัญชี

Image

7. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน

Image

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

Image

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการถอนเงินให้ท่าน

Image